top of page

LKPA BIEDRU ORGANIZĒTIE PASĀKUMI

VIŅA UN VIŅŠ. MĪLESTĪBA, ATTIECĪBAS, SEKSS SIEVIETES UN VĪRIEŠA SKATĪJUMĀ. 
DARBSEMINĀRS

06.01 - 08.01.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Rubene

MEDITĀCIJA KĀ DZĪVES LĪDZSVAROŠANAS MĀKSLA. IEVADS APZINĀTĪBAS MEDITĀCIJĀ.
MEDITĀCIJAS RETRĪTS.

13.01. - 15.01.2023

Kursu vada: J. Rubenis

21.01.2023

Kursu vada: I. Paičs

LASSALLE KONTEMPLATIONSSCHULE VIA INTEGRALIS LV 
KONTEMPLĀCIJAS SKOLOTĀJU MĀCĪBU PROGRAMMAS 4. SESIJA.

26.01. - 29.01.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs

KLUSUMA NEDĒĻA. MEŽS, JŪRA, VĒJŠ UN MEDITĀCIJA.
RETRĪTS.

30.01. - 05.02.2023

Klusuma nedēļā asistē meditācijas skolotāji Inga Rubene un Juris Rubenis.

ADVANCED RETREAT. DEEPENING IN TO EARTH AND SOUL FOR WOMEN.
NATURE-BASED, EXPERIENCE ORIENTED RETREAT. RETRĪTS ANGĻU VALODĀ.

06.02. - 12.02.2023

Kursu vada: Sage Magdalene (ASV)

07.02. - 08.02.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs, U. Pīlēns

LASSALLE KONTEMPLATIONSSCHULE VIA INTEGRALIS LV
KONTEMPLĀCIJAS SKOLOTĀJU GADSKĀRTĒJĀ TIKŠANĀS/SEMINĀRS.

17.02. - 19.02.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs

SIEVIETES INICIĀCIJA. “JĀ” SEV UN PASAULEI.
DARBSEMINĀRS-RETRĪTS SIEVIETĒM.

24.02. - 26.02.2023

Kursu vada: I. Rubene

KOMFORTA ZONA: KĀ TO ATSTĀT UN KĀ TAJĀ ATGRIEZTIES? KĀ PAR SEVI GUDRI PARŪPĒTIES KRĪZĒ?
INTENSĪVS MEDITĀCIJAS RETRĪTS CILVĒKIEM AR MEDITĀCIJAS PIEREDZI.

01.03. - 05.03.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs

KLUSUMA NEDĒĻA. MEŽS, JŪRA, VĒJŠ UN MEDITĀCIJA.
RETRĪTS

06.03. - 12.03.2023

Kursu vada: L. Rubene, G. Rubenis

DARBS AR ĒNU UN DVĒSELES IEVAINOJUMIEM.
DARBSEMINĀRS.

17.03. - 19.03.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs

ŠAMAŅA CEĻŠ. ŠAMANISMA TRADĪCIJA UN MŪSDIENAS: IEVADS ESENCIĀLAJĀ ŠAMANISMĀ.  
DARBSEMINĀRS ANGĻU VALODĀ.

24.03. - 26.03.2023

Kursu vada: Rolands Urbāns (Austrija)

KĀ IZRAUDZĪTIES UN PRASMĪGI IZMANTOT ATTĪSTOŠAS PRAKSES? 
DARBSEMINĀRS-MEDITĀCIJAS RETRĪTS.

31.03. - 02.04.2023

Vada: Juris Rubenis

KLUSUMA NEDĒĻA. MEŽS, JŪRA, VĒJŠ UN MEDITĀCIJA.
RETRĪTS.

03.04. - 09.04.2023

Klusuma nedēļā asistē meditācijas skolotāji Inga Rubene un Juris Rubenis.

KRITIENS AUGŠUP. NOKRIST, LAI IEMĀCĪTOS PIECELTIES UN PAMOSTIES. KO ES IEMĀCĪJOS, ŠĶĒRSOJOT SAVAS DZĪVES KRĪZES?
DARBSEMINĀRS.

12.04.2023

Kursu vada: J. Rubenis, R. Zīle

KO DOMĀ MANS BĒRNS? KĀ APZINĀTĪBAS PRAKSE VAR PALĪDZĒT VEIDOT HARMONISKAS ATTIECĪBAS AR MANU BĒRNU? 
DARBSEMINĀRS-MEDITĀCIJAS RETRĪTS.

14.04. - 16.04.2023

Kursu vada: I. Strante, I. Strante

18.04. - 19.04.2023

Kursu vada: J. Rubenis, I. Paičs, U. Pīlēns

KAD SASTOPAS ĶERMENIS UN DVĒSELE. SIEVIŠĶAIS IEKŠĒJĀS VIENOTĪBAS SPĒKS.
DARBSEMINĀRS-RETRĪTS SIEVIETĒM.

21.04. - 23.04.2023

Kursu vada: I. Rubene, A. Gintnere

NEREDZAMĀ DZĪVES TERITORIJA. CILVĒKA GARĪGĀS IZAUGSMES PRINCIPI, MODEĻI UN CEĻA KARTES.
MEDITĀCIJAS RETRĪTS CILVĒKIEM AR MEDITĀCIJAS PIEREDZI.

28.04. - 30.04.2023

Kursu vada: J. Rubenis

KLUSUMA NEDĒĻA. MEŽS, JŪRA, VĒJŠ UN MEDITĀCIJA.
RETRĪTS.

01.05. - 07.05.2023

Kursu vada: L. Rubene, G. Rubenis

LASSALLE KONTEMPLATIONSSCHULE VIA INTEGRALIS LV 
KONTEMPLĀCIJAS SKOLOTĀJU MĀCĪBU PROGRAMMAS 5.SESIJA.

10.05. - 14.05.2023

Kursu vada: Jurgens Lembke (Šveice), J. Rubenis, I. Paičs

ČETRU INTELIĢENČU PROCESS. CAUR VINGRINĀJUMIEM PIE PRASMĒM. 
DARBSEMINĀRS-RETRĪTS.

24.05. - 28.05.2023

Kursu vada: J. Rubenis, A. Vasiļjevs

DARBS AR IEKŠĒJO BĒRNU. 
DARBSEMINĀRS.

27.05.2023

Kursu vada: I. Paičs

VĪRIEŠU INICIĀCIJAS RITUĀLA (MROP) DALĪBNIEKU TIKŠANĀS.  
DARBSEMINĀRS.

02.06. - 04.06.2023

Kursu vada: F. Rubenis, J. Rubenis

ATTIECĪBU KRĪZES: CĒLOŅI UN RISINĀJUMI. 
DARBSEMINĀRS.

03.06.2023

Kursu vada: I. Paičs

GARĪGĀ PRAKSE, PIEREDZE, TRANSFORMĀCIJA IZPĒTES UN KONSULTĒŠANAS PROCESĀ: INTEGRĀLA PIEEJA. 
EKSPERIMENTĀLA IZGLĪTOJOŠI PĒTNIECISKA PROGRAMMA SADARBĪBĀ AR RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTI.

05.06. - 11.06.2023

Kursu vada: K. Mārtinsone, J. Rubenis, D. K. Bitēna, I. Paičs.

IEVADS DVĒSELES MĀKSLĀS. 
DABĀ BALSTĪTS UZ  PIEREDZI VĒRSTS RETRĪTS.

16.06. - 18.06.2023

Kursu vada: R. Loka, G. Rubenis.

DVĒSELES ILGAS SAPŅU PASAULĒ. 
DABĀ BALSTĪTS UZ  PIEREDZI VĒRSTS RETRĪTS.

19.06. - 21.06.2023

Kursu vada: G. Rubenis.

MEDITĀCIJA KĀ DZĪVES LĪDZSVAROŠANAS MĀKSLA. IEVADS APZINĀTĪBAS MEDITĀCIJĀ
MEDITĀCIJAS RETRĪTS.

23.06. - 25.06.2023

Kursu vada: J. Rubenis

SOULCENTRIC DREAMWORK INTENSIVE. 
NATURE-BASED, EXPERIENCE ORIENTED RETREAT. RETRĪTS ANGĻU VALODĀ.

26.06. - 30.06.2023

Kursu vada: Rebecca Wildbear (ASV)

PRAYERS IN THE DARK.   
NATURE-BASED, EXPERIENCE ORIENTED RETREAT. RETRĪTS ANGĻU VALODĀ.

02.07. - 06.07.2023

Kursu vada: Rebecca Wildbear (ASV)

THE SPIRAL JOURNEY – A QUEST IN THE LATVIAN FOREST

08.07. - 18.07.2023

Kursu vada: Sage Magdalene, Sara McFarland  (ASV, Vācija)

WILD MIND INTENSIVE. 
NATURE-BASED, EXPERIENCE ORIENTED RETREAT. RETRĪTS ANGĻU VALODĀ

20.06. - 24.06.2023

Kursu vada: Sage Magdalene, Sara McFarland (ASV, Vācija)

ANIMAS QUEST – LATVIA

26.07. - 05.08.2023

Kursu vada: Sage Magdalene (ASV)

DVĒSELES CEĻŠ: VAKARA KRĒSLA, MŪZA-IEDVESMOTĀJA UN SAPNIS PAR PĀRTAPŠANU. 
DABĀ BALSTĪTS UZ  PIEREDZI VĒRSTS RETRĪTS.

07.08. - 10.08.2023

Kursu vada: G. Rubenis, A. Vasiļjevs.

NEPIERADINĀTAIS CILVĒKA PRĀTS: 4 DAŽĀDI CILVĒKOS MĪTOŠIE RESURSI. 
DABĀ BALSTĪTS UZ  PIEREDZI VĒRSTS RETRĪTS.

07.09. - 10.09.2023

Kursu vada: R. Loka, G. Rubenis

GARĪGĀ PRAKSE, PIEREDZE, TRANSFORMĀCIJA IZPĒTES UN KONSULTĒŠANAS PROCESĀ: INTEGRĀLA PIEEJA. 
EKSPERIMENTĀLA IZGLĪTOJOŠI PĒTNIECISKA PROGRAMMA SADARBĪBĀ AR RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTI.

11.09. - 17.09.2023

Kursu vada: K. Mārtinsone, J. Rubenis, D. K. Bitēna, I. Paičs.

PROGRAMMAS: List
bottom of page