top of page

LKPA BIEDRI

Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas vēlas piedalīties Biedrības mērķu sasniegšanā ar aktīvu darbību vai tās atbalstīšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

1_I3_logo_RGB_edited.png

INTEGRĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS I3

Integrālās izglītības institūts (I3) piedāvā daudzpusīgus izglītojoši mainošus kursus, respektējot mūsdienu pasaules izaicinājumus un uzdevumus. Institūta redzējums sakņojas pārliecībā par cilvēku kā garīgi, psihiski, ķermeniski un sociāli vienotu būtni. Līdzsvarotas attiecības starp šīm nereti atdalītajām jomām ir jēgpilnas un iedvesmojošas dzīves priekšnosacījums.

Stacija EN logo kvadrats BTM.tif

GARĪGO PRAKŠU CENTRS STACIJALV

Garīgo prakšu centrā StacijaLV notiek dažādas garīgās izaugsmes programmas. Vairāk informāciju par programmām, norises datumiem un tēmām lasiet StacijaLV mājaslapas sadaļā Programmas.

c4e07ffe-db28-4b90-96f7-9c04f6eb7d6a.jpg

ELIJAS NAMS

Biedrība “Elijas nams” dibināta ar nolūku palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas sevi garīgi pilnveidot, atjaunot garīgos spēkus, atrisināt garīgu satricinājumu vai izdegšanas radītas problēmas. Biedrība veicina kontemplatīvās (klusās jeb bezpriekšmetiskās) meditācijas apgūšanu Latvijā, ekumenisku sadarbību un dialogu starp dažādām reliģiskajām tradīcijām.

fb3a5e14-11ae-4f0a-97c0-e4850b7d79f6.jpg

SOULCRAFT BALTIC

Bill Plotkin & Animas Valley Institute gidu vadītie dabas dvēseles mākslas pasākumi. Vairāk par plānotajiem pasākumiem var lasīt Soulcraft Baltic mājas lapā.

BIEDRI: Team Members
bottom of page