top of page

Latvijas kontemplatīvo prakšu pasniedzēju, skolu un retrītu centru asociācijas mērķis ir vairot mieru, sadarbību un taisnīgumu Latvijas sabiedrībā, veicinot cilvēku garīgo izaugsmi un attīstību. Veidot iecietīgāku sabiedrību, piedāvājot cilvēkiem vietu klusumam kontemplatīvo prakšu apgūšanai, mācot integrālu pasaules redzējumu.
Savu mērķu īstenošanai Biedrība organizē pasākumus, kuri ļauj apgūt dažādas kontemplatīvās prakses latviešu, krievu, angļu, vācu un citās valodās, tajā skaitā - klusuma prakses, ģeneratīvās prakses, radošās prakses, aktīvās prakses, attiecību prakses, kustības prakses, rituālās prakses.​

LKPA-logo-ikona.jpg
PAR MUMS: Welcome
bottom of page